Kontor_001.jpg

BYGGA NYTT ELLER RENOVERA?

Nydanande eller historiskt, jordnära eller dramatiskt, tidlöst eller

samtida. Hur dina byggvisioner än ser ut - här finns utformningshjälp

och ritningsbackup till ditt nya byggprojekt.
 

Redan efter att byggdrömmar uppstått och vuxit fram, är du faktiskt

framme vid det helt avgörande utformningsstadium som sedan ska

följa med ditt färdigbyggda projekt och alla dess brukare under hela

sin levnadslängd.
 

Det är här dina visioner sammanställs och utformas för det som så småningom kan verkställas till fysisk byggnation. Här hjälper jag dig

att samordna gestaltning, användarvänlighet, upplevelseinslag,

material, färger, tomtförutsättningar och byggnadsregler i kombination

med goda hållbarhets-, infrastruktur-, produktions-, ekonomi- och konstruktionsvillkor som tillhör de viktigaste inslagen för att skapa

en lyckad lösning.
 

Mitt ritbord är anpassat efter dessa villkor och är laddat med allt

från framtidsversioner till beprövade goda lösningar som kan

förverkliga dina byggvisioner på bästa sätt.

UTVALDA ATTITYDER

Exempel på bostadshus som på olika sätt tillförts en yttre identitet och karaktär

 
Kontor_005.jpg

INSPIRATIONS- OCH REFERENSGALLERI

En samling av varierande projekt som utformats efter olika förutsättningar

 
Kontor_006.jpg
TommyKarlsson_001.jpg

FRÅN IDÉSKISS TILL BYGGLOVSRITNING


För att starta ditt projekt går vi tillsammans igenom förutsättningarna för ett fint

slutresultat. Nybyggnads- ombyggnads- och tillbyggnadsritningar utföres i form

av idéskisser, illustrationer och bygglovsritningar. Skisser och illustrationer bearbetas

på olika detaljnivåer beroende på hur underlag och förutsättningar ser ut.
Bygglovsritningar upprättas vanligen först efter att den slutliga helhetslösningen

är färdigplanerad.


Företaget Wingline startades 1995 och har sedan starten varit verksamt med arkitekttjänster och inredningsformgivning. Utformning av bostäder i form av

villor- fritids- och grupphus hör till den största delen av verksamheten.

Välkommen att kontakta mig inför ditt projekt

Tommy Karlsson
Arkitekt